Startbijeenkomst

Op dinsdag 25 juni vond de kick-off voor het sportakkoord plaats.

Meer dan zeventig personen, die ruim veertig organisaties en instellingen vertegenwoordigden, waren van de partij deze avond.

Informatie en inventarisatie 

Onder hen ook Haydar Erol en Aad Schoorl, sportwethouders van Beverwijk en Heemskerk. Zij onderstreepten het belang van de avond. Sportformateurs Jan Janssens en Marja Pronk gaven tekst en uitleg over het sportakkoord en presenteerden inspirerende praktijkvoorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen die een plek zouden kunnen krijgen in de sportakkoorden.

Het belangrijkste deze avond was evenwel de inventarisatie onder alle aanwezigen van ideeën, kansen en uitdagingen die in het najaar verder uitgewerkt gaan worden tot bouwstenen voor de lokale sportakkoorden. Klik op een van de volgende knoppen om de presentatie van de startbijeenkomst of de oogst aan ideeën te bekijken.

Nog meer ideeën?

Was je verhinderd op 25 juni maar wil je wel meedoen aan het sportakkoord en heb je daarvoor een of meer goede ideeën? Of was je wel aanwezig bij de startbijeenkomst maar zijn er naderhand nog (meer) goede ideeën opgeborreld die je bij de sportformateur onder de aandacht wil brengen? Ga naar de ideeënpagina, geef een korte omschrijving van je idee(ën) en deel ze.

 

Misschien is het te laat om de ideeën te verwerken in het concept sportakkoord. Toch kan indienen zinvol zijn. Het sportakkoord is bedoeld als een open en dynamisch document. Ook na ondertekening van het akkoord kunnen organisaties nog aansluiten en kunnen nieuwe actiepunten worden toegevoegd.

Van idee naar actiepunt

Het is onmogelijk om alle ingediende ideeën ook op te nemen in het sportakkoord. Niet alle ideeën zijn even concreet, kansrijk of haalbaar. Selecteren is noodzakelijk. Uit alle ingediende ideeën is door de sportformateur een eerste selectie gemaakt. Met alle personen en organisaties die ideeën hebben ingediend wordt een werkconferentie gehouden om de geselecteerde ideeën te bespreken en zo mogelijk uit te werken tot actiepunten voor het sportakkoord.