Partners

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Een groot aantal heeft zich in een vroeg stadium aangesloten bij het sportakkoord. Nieuwe partners zijn van harte welkom.

​Wie doen mee?

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mogelijke partners in het sportakkoord.

 

Inmiddels hebben 45 organisaties en instellingen zich aangesloten bij het sportakkoord. Zie hieronder de verzamelde logo's.

overzicht logo's.png