ondertekening.png

SPORTAKKOORD BEVERWIJK

Niet minder dan 45 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen tekenden het Sportakkoord Beverwijk. Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. Beide documenten zijn op deze site gepubliceerd. De partners in het sportakkoord onderschrijven de ambities en gaan zich inspannen om de actiepunten te realiseren. Nieuwe partners blijven welkom.

GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Beverwijk Fit & Actief, de buurtsportcoaches van Beverwijk, zorgen bij de uitvoering van het akkoord voor coördinatie en ondersteuning. De eerste aanvragen voor stimuleringsbudget zijn inmiddels gehonoreerd. Nieuwe aanvragen kunnen tot 30 september 2020 worden ingediend.

 

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen zijn afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.